czwartek, 28 listopada 2013

Oświadczenie Porozumienia Organizacji Pozarządowych w sprawie wycofania wniosku o powołanie Rady Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej

Ponad rok temu bielskie organizacje pozarządowe złożyły wniosek do Prezydenta Miasta o utworzenie w naszym mieście Rady Pożytku Publicznego. Taka rada, reprezentująca stanowisko organizacji społecznych, jest ciałem opiniującym, doradczym i konsultacyjnym dla władz miasta.

Od początku organizacje mówiły jednym głosem, że sprawą najistotniejszą jest skład liczebny rady - przedstawicieli NGO musi być więcej niż ustawowe minimum, a przedstawicieli władz - mniej od ustawowego maksimum (ustawa o działalności pożytku publicznego mówi, ze najważniejsza jest reprezentatywność organizacji).
Tymczasem Prezydent Bielska-Białej zaproponował dla władzy maksimum, a dla organizacji minimum. W efekcie Rada, prezentując stanowisko sektora NGO miała mieć parzystą liczbę członków, pół na pół władz i społeczników.
Wielogodzinne narady mogłyby się kończyć patem, a głos organizacji praktycznie nie byłby słyszalny. Od początku mówiliśmy, że 9 osób z organizacji i 6 przedstawicieli władz – to dla nas sprawa zasadnicza i fundament sensu istnienia i pracy Rady. Prezydent i radni mają autentyczną władzę w mieście i mnóstwo narzędzi do jej sprawowania, ich głos jest wszędzie słyszalny.

Doświadczenia wielu miast, gdzie działają rady pożytku publicznego, w których przedstawiciele organizacji pozarządowych stanowią tylko połowę składu, dowodzą że racja ich istnienia sprowadza się często do poprawy samopoczucia lokalnych władz, że zasięgają opinii obywateli. Rady te przeżywają kryzys, organizacje odchodzą. My za wszelką cenę chcieliśmy takiej sytuacji uniknąć.

Zrzeszające nas niezależne Porozumienie Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, które skupia blisko 50 organizacji, podjęło w głosowaniu decyzję, że jeżeli poprawka o zwiększenie liczebności przedstawicieli organizacji nie będzie wzięta pod uwagę, wycofujemy wniosek o powołanie rady.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej została zgłoszona poprawka, o którą prosiliśmy, jednak Prezydent nie zmienił zdania a większość radnych go poparła.
W tej sytuacji oświadczyliśmy, że wycofujemy wniosek o powołanie Rady, nie chcemy aby była atrapą. W odpowiedzi Prezydent Jacek Krywult oświadczył, że „wycofuje wszystko”. Projekt został wycofany z porządku obrad.

Trudno nam zrozumieć obawy Prezydenta naszego miasta przed zwiększeniem w radzie liczby przedstawicieli organizacji obywatelskich, skoro ma ona charakter tylko konsultacyjny i jej ustalenia nie są wiążące. Jeszcze bardziej dziwi postawa radnych – reprezentujących obywateli.
W Bielsku- Białej istnieją inne rady tematyczne, jak np. osób niepełnosprawnych, choć powołana na mocy innej ustawy, także opiniuje i w tym przypadku nie było przeciwwskazań do tego, żeby była większość organizacji.
Stanowisko Porozumienia Organizacji Pozarządowych jest jasne - nie chcemy mieć rady- atrapy i kolejnego narzędzia lokalnych władz. To ma być nasz głos.
Podkreślamy, że organizacje pozarządowe mają wolę współpracy i współpracują z lokalnymi władzami, bo wierzymy w ideę samorządności, jednak nasze stanowisko musi być rzeczywiście głosem organizacji a współpraca nie może się odbywać kosztem zgody na niekorzystną strukturę organizacyjną, która w ewidentny sposób wypaczałby ideę Rady Pożytku Publicznego.

W imieniu Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej Komisja Koordynacyjna Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej
Zbigniew Leraczyk , Bielskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki, Towarzystwo Polsko- Niemieckie,
Beata Bieńskowska, Fundacja Dobry Czas,
Michał Ciałoń, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Znajoma Firma,
Alina Kula, Fundacja Pozytywnych Zmian,
Dariusz Tomalak, Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia,
Paweł Pajor, Stowarzyszenie Lipnik,
Anna Chęć, Fundacja Pozytywnych Zmian,

niedziela, 29 września 2013

3 października powołujemy do życia Porozumienie Organizacji Pozarządowych w Bielsku- Białej

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w najbliższy czwartek 03 października spotykamy się w Wyższej Szkole Administracji w celu podpisania deklaracji przystąpienia i akceptacji regulaminu,
a tym samym 
powołania do życia Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska- Białej.

środa, 28 sierpnia 2013

Drugie spotkanie tworzącego się Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej

Zapraszamy na drugie spotkanie tworzącego się Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej. Odbędzie się ono 30 sierpnia (piątek) o godz. 17.00 w Wyższej Szkole Administracji, Plac Marcina Lutra, budynek B (mieściła się tam szkoła muzyczna).

poniedziałek, 29 lipca 2013

I Watra Organizacji Pozarządowych z Bielska-Białej

I Watra Organizacji Pozarządowych z Bielska-Białej – „Spotkajmy się, poznajmy się, działajmy razem”.
Tworzące się w Bielsku- Białej Porozumienie Organizacji Pozarządowych, słonecznie zaprasza na naszą I Watrę, pod hasłem: „SPOTKAJMY SIĘ, POZNAJMY SIĘ, DZIAŁAJMY RAZEM” .

Zgodnie z podaną w czerwcu, podczas spotkania roboczego Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej informacją, w sierpniu Grupa Robocza POPBB organizuje imprezę integracyjną dla Organizacji Pozarządowych, połączoną z ogniskiem.
Będzie to spotkanie, na którym porozmawiamy w luźnej atmosferze na temat kondycji, działań i planów Organizacji Pozarządowych w naszym mieście, zwłaszcza o kierunku rozwoju struktury POROZUMIENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
IMPREZA JEST SKŁADKOWA więc każda organizacja proszona jest o przyniesienie we własnym zakresie odpowiedniego prowiantu (produktów do pieczenia, napojów). Gospodarze zapewniają miejsce wraz wyposażeniem. Na imprezę mamy „zakontraktowane” zaprzyjaźnione gitary więc przy ognisku będzie muzyka, ale wszystkich, którzy muzykują także prosimy o przyniesienie instrumentów.
Na ognisko oczywiście zapraszamy z osobami towarzyszącymi.
ORGANIZACJE ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SPOTKANIU PROSZONE SĄ O KONTAKT DO 05.08.2013 ROKU ZA POŚREDNICTWEM POCZTY E-MAILOWEJ: POROZUMIENIENGOBB@GMAIL.COM
TERMIN WATRY: 10.08.2013 ROKU. START GODZINA 17.00.
W razie deszczu impreza będzie odwołana. Jeśli pogada będzie niepewna, ognisko potwierdzimy drogą mailową w dniu imprezy.
Powstające Porozumienie Organizacji Pozarządowych w Bielsku- Białej tworzone jest przez organizacje, dla organizacji.
Powstajemy z potrzeby tworzenia silnego Trzeciego Sektora w naszym mieście.
Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do budowy i uczestnictwa w tej niezależnej, w 100% tworzonej przez organizacje, partnerskiej inicjatywie.
„SPOTKAJMY SIĘ, POZNAJMY SIĘ, DZIAŁAJMY RAZEM”

wtorek, 11 czerwca 2013

Pierwsze spotkanie organizacyjne Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej

Zapraszamy wszystkie organizacje z terenu Bielska-Białej na pierwsze spotkanie Porozumienia Organizacji Pozarządowych.
Spotkanie odbędzie się 13 czerwca(czwartek), o godz.17.00, 
w Auli Wyższej Szkoły Administracji, ul. Frycza Modrzewskiego 12 w Bielsku-Białej

Inicjatywa jest w fazie budowania idei i mechanizmu działania. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych. Czekamy na Wasze opinie i pomysły. Podczas spotkania będzie czas na ich przedstawienie i dyskusję. 
Pokażmy, że bielskie organizacje też potrafią działać razem!
Przykłady z innych polskich miast pokazują, że takie porozumienie to same korzyści: umacnia pozycję organizacji pozarządowych, tworzy platformę do wymiany pomysłów
i doświadczeń, integruje działaczy ngo-sów.
Takie porozumienie zaczynamy właśnie budować w naszym mieści. Ma to być inicjatywa zupełnie apolityczna, nie mająca związku z najbliższymi wyborami samorządowymi. Nie będziemy za to unikać poruszania trudnych i ważnych dla nas tematów.
Chcemy, by Porozumienie Organizacji Pozarządowych było otwarte dla wszystkich organizacji, bez względu na zakres ich działalności i poglądy.

W imieniu Porozumienia Organizacji
Anna Chęć - Fundacja Pozytywnych Zmian

Kontakt: porozumieniengobb@gmail.com