poniedziałek, 29 lipca 2013

I Watra Organizacji Pozarządowych z Bielska-Białej

I Watra Organizacji Pozarządowych z Bielska-Białej – „Spotkajmy się, poznajmy się, działajmy razem”.
Tworzące się w Bielsku- Białej Porozumienie Organizacji Pozarządowych, słonecznie zaprasza na naszą I Watrę, pod hasłem: „SPOTKAJMY SIĘ, POZNAJMY SIĘ, DZIAŁAJMY RAZEM” .

Zgodnie z podaną w czerwcu, podczas spotkania roboczego Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej informacją, w sierpniu Grupa Robocza POPBB organizuje imprezę integracyjną dla Organizacji Pozarządowych, połączoną z ogniskiem.
Będzie to spotkanie, na którym porozmawiamy w luźnej atmosferze na temat kondycji, działań i planów Organizacji Pozarządowych w naszym mieście, zwłaszcza o kierunku rozwoju struktury POROZUMIENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
IMPREZA JEST SKŁADKOWA więc każda organizacja proszona jest o przyniesienie we własnym zakresie odpowiedniego prowiantu (produktów do pieczenia, napojów). Gospodarze zapewniają miejsce wraz wyposażeniem. Na imprezę mamy „zakontraktowane” zaprzyjaźnione gitary więc przy ognisku będzie muzyka, ale wszystkich, którzy muzykują także prosimy o przyniesienie instrumentów.
Na ognisko oczywiście zapraszamy z osobami towarzyszącymi.
ORGANIZACJE ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SPOTKANIU PROSZONE SĄ O KONTAKT DO 05.08.2013 ROKU ZA POŚREDNICTWEM POCZTY E-MAILOWEJ: POROZUMIENIENGOBB@GMAIL.COM
TERMIN WATRY: 10.08.2013 ROKU. START GODZINA 17.00.
W razie deszczu impreza będzie odwołana. Jeśli pogada będzie niepewna, ognisko potwierdzimy drogą mailową w dniu imprezy.
Powstające Porozumienie Organizacji Pozarządowych w Bielsku- Białej tworzone jest przez organizacje, dla organizacji.
Powstajemy z potrzeby tworzenia silnego Trzeciego Sektora w naszym mieście.
Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do budowy i uczestnictwa w tej niezależnej, w 100% tworzonej przez organizacje, partnerskiej inicjatywie.
„SPOTKAJMY SIĘ, POZNAJMY SIĘ, DZIAŁAJMY RAZEM”