czwartek, 28 listopada 2013

Oświadczenie Porozumienia Organizacji Pozarządowych w sprawie wycofania wniosku o powołanie Rady Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej

Ponad rok temu bielskie organizacje pozarządowe złożyły wniosek do Prezydenta Miasta o utworzenie w naszym mieście Rady Pożytku Publicznego. Taka rada, reprezentująca stanowisko organizacji społecznych, jest ciałem opiniującym, doradczym i konsultacyjnym dla władz miasta.

Od początku organizacje mówiły jednym głosem, że sprawą najistotniejszą jest skład liczebny rady - przedstawicieli NGO musi być więcej niż ustawowe minimum, a przedstawicieli władz - mniej od ustawowego maksimum (ustawa o działalności pożytku publicznego mówi, ze najważniejsza jest reprezentatywność organizacji).
Tymczasem Prezydent Bielska-Białej zaproponował dla władzy maksimum, a dla organizacji minimum. W efekcie Rada, prezentując stanowisko sektora NGO miała mieć parzystą liczbę członków, pół na pół władz i społeczników.
Wielogodzinne narady mogłyby się kończyć patem, a głos organizacji praktycznie nie byłby słyszalny. Od początku mówiliśmy, że 9 osób z organizacji i 6 przedstawicieli władz – to dla nas sprawa zasadnicza i fundament sensu istnienia i pracy Rady. Prezydent i radni mają autentyczną władzę w mieście i mnóstwo narzędzi do jej sprawowania, ich głos jest wszędzie słyszalny.

Doświadczenia wielu miast, gdzie działają rady pożytku publicznego, w których przedstawiciele organizacji pozarządowych stanowią tylko połowę składu, dowodzą że racja ich istnienia sprowadza się często do poprawy samopoczucia lokalnych władz, że zasięgają opinii obywateli. Rady te przeżywają kryzys, organizacje odchodzą. My za wszelką cenę chcieliśmy takiej sytuacji uniknąć.

Zrzeszające nas niezależne Porozumienie Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, które skupia blisko 50 organizacji, podjęło w głosowaniu decyzję, że jeżeli poprawka o zwiększenie liczebności przedstawicieli organizacji nie będzie wzięta pod uwagę, wycofujemy wniosek o powołanie rady.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej została zgłoszona poprawka, o którą prosiliśmy, jednak Prezydent nie zmienił zdania a większość radnych go poparła.
W tej sytuacji oświadczyliśmy, że wycofujemy wniosek o powołanie Rady, nie chcemy aby była atrapą. W odpowiedzi Prezydent Jacek Krywult oświadczył, że „wycofuje wszystko”. Projekt został wycofany z porządku obrad.

Trudno nam zrozumieć obawy Prezydenta naszego miasta przed zwiększeniem w radzie liczby przedstawicieli organizacji obywatelskich, skoro ma ona charakter tylko konsultacyjny i jej ustalenia nie są wiążące. Jeszcze bardziej dziwi postawa radnych – reprezentujących obywateli.
W Bielsku- Białej istnieją inne rady tematyczne, jak np. osób niepełnosprawnych, choć powołana na mocy innej ustawy, także opiniuje i w tym przypadku nie było przeciwwskazań do tego, żeby była większość organizacji.
Stanowisko Porozumienia Organizacji Pozarządowych jest jasne - nie chcemy mieć rady- atrapy i kolejnego narzędzia lokalnych władz. To ma być nasz głos.
Podkreślamy, że organizacje pozarządowe mają wolę współpracy i współpracują z lokalnymi władzami, bo wierzymy w ideę samorządności, jednak nasze stanowisko musi być rzeczywiście głosem organizacji a współpraca nie może się odbywać kosztem zgody na niekorzystną strukturę organizacyjną, która w ewidentny sposób wypaczałby ideę Rady Pożytku Publicznego.

W imieniu Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej Komisja Koordynacyjna Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej
Zbigniew Leraczyk , Bielskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki, Towarzystwo Polsko- Niemieckie,
Beata Bieńskowska, Fundacja Dobry Czas,
Michał Ciałoń, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Znajoma Firma,
Alina Kula, Fundacja Pozytywnych Zmian,
Dariusz Tomalak, Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia,
Paweł Pajor, Stowarzyszenie Lipnik,
Anna Chęć, Fundacja Pozytywnych Zmian,