wtorek, 11 czerwca 2013

Złożyliśmy uwagi do projektu uchwały ws. Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bielsko-Bialskie organizacje złożyły swoje uwagi do projektu uchwały: 
„Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Bielsko-Bialskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”


Nasza propozycja projektu została złożona w Urzędzie Miasta z datą 14.05.2013.
Pod projektem podpisało się 46 organizacji, co pokazuje że mamy w naszym mieście naprawdę aktywne NGO-sy.

Czekamy teraz na reakcję lokalnych władz.
O każdym następnym kroku będziemy na bieżąco informować.

Kliknij aby pobrać "Projekt uchwały" oraz  „Zestawienie poprawek bielskich NGO wraz z uzasadnieniem”.


Projekt uchwały podpisały:

Fundacja Pozytywnych Zmian
Towarzystwo Przyjaciół Bielska- Białej i Podbeskidzia
Fundacja Dziecięce Marzenia
Stowarzyszenie Lipnik
Stowarzyszenie Montaż
Fundacja Zmieńmy Los
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
Związek Inwalidów Narządu Ruchu „Beskidy”
Polski Związek Głuchych
Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Bielskie Forum Oświatowe
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
Stowarzyszenie Humanitarno- Ekologiczne „Dla Braci Mniejszych”
Fundacja „Ucząc- Pomagamy Żyć”
Towarzystwo Muzyki Dawnej im. G. Ph. Telemanna
Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage”
Fundacja Czysta Ziemia
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS”
Parafialno- Szkolny Klub Sportowy „Beskidy”
Beskidzkie Towarzystwo Fotograficzne
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży „Szukam Drogi”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa
Stowarzyszenie Wspólna Polska
Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe
Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „Rekord”
Klub Inteligencji Katolickiej
Stowarzyszenie „Olszówka”
Fundacja „Dobry Dom”
Fundacja Centrum Fotografii
Towarzystwo Polsko- Niemieckie
Bielskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki
Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „Szusujmy Razem”
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
Stowarzyszenie „Ewa- Maja- Krystyna. Kobiety Dla Kobiet”.
Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze, oddział PTTK „Podbeskidzie”
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów „Konsumental”
Stowarzyszenie Sztuka Teatr
Krajowy Związek Towarzystw Polsko- Niemieckich z siedzibą w Bielsku- Białej
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Ada”
Beskidzka Inicjatywa Lokalna
Fundacja „Serca Dla Maluszka”
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko- Bialskiej
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz